Διαδρομές, Ιανουάριος 2022.

Γράφει ο Κομπλίτσης Αποστόλης “Ακαρνάνας”.

Αθήνα, 27-01-2022.

 

Παλιές γραφές.
Χρόνια και χρόνια, γενιές και γενιές που πέρασαν στο χωριό μας, όλοι ήξεραν και είχαν στο νου της μια ονομασία των χωραφιών τους. Έτσι, μπορούσαν και να τα ξεχωρίζουν αλλά και να τα περνάνε στις επόμενες γενιές δια λόγου ή με συμφωνητικά! Σε λίγο καιρό, όπως διαπιστώνουμε, θα κοιτάμε από τις αυλές μας, τα μπαλκόνια, τις λόντζες και τα πλατύσκαλα των σπιτιών μας και θα βλέπουμε μόνο καθρέφτες (μόνο που δεν θα μπορούμε να δούμε τα πρόσωπα μας ούτε να χτενιστούμε), και τότε είναι βέβαιο ότι κανείς δεν θα ξεχωρίζει πλέον ούτε χωράφι ούτε τοποθεσία.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..