Διαδρομές. Δεκέμβριος 2021.

Του κ. Αποστόλη Κομπλίτση – Ακαρνάνας.

Οι “Παλιές γραφές” συνεχίζουν το ταξίδι τους προκαλώντας το χρόνο και μήνες που τείνουν να χαθούν στη λύπη που πολλές φορές μας προκαλεί ή λεγόμενη σύγχρονη ζωή.
1982-2022 – Σαράντα χρόνια πριν θυμάμαι τα πρώτα μου βήματα όταν άρχισα να καταθέτω τις σκέψεις μου δημόσια και να καταγράφω τα γεγονότα (πολιτιστικά κοινωνικά – πολιτικά) που αφορούν στις περισσότερες των περιπτώσεων τον τόπο καταγωγής μου το Ξηρόμερο.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..