Διαδικτυακή εκδήλωση του Ομίλου Πολιτικής Σκέψης & Δράσης ΑΚΤΙΔΑ, που θα γίνει τη Τέταρτη 18 Μαΐου 2022 με θέμα: «Κυβερνήσεις συνεργασίας κομμάτων ή αυτοδυναμίας;»


Προς Δημοσιογράφους και ΜΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κυβερνήσεις συνεργασίας κομμάτων ή αυτοδυναμίας;
Διαδικτυακή εκδήλωση της ΑΚΤΙΔΑΣ
Τέταρτη 18 Μαΐου 2022, ώρα 19.00……..