Διαβούλευση σε νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ που εισάγει την υποχρεωτική σύμφωνη γνώμη των Περιφερειών, για ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων εντός Π.Ο.Α.Υ.

Του Βασίλη Σούλα.

Τρέχει εδώ και ημέρες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το νομοσχέδιο με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑ, ΤΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ». Η διαβούλευση λήγει την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου στις 09:00 π.μ.

Στο εν λόγω νομοσχέδιο, προτείνεται το άρθρο 17 ως εξής:
Άρθρο 17 Ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων εντός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 17 Ν. 4282/2014.
Η παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4282/2014 (A’ 182), περί ίδρυσης, επέκτασης ή μετεγκατάστασης μονάδων υδατοκαλλιέργειας, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την ίδρυση, επέκταση, ή μετεγκατάσταση μονάδων εντός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, των Υπουργείων Πολιτισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και η γνώμη της οικείας περιφέρειας και του φορέα διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ., σύμφωνα με την παρ. 2».
Πάρα πολλοί φορείς και πολίτες έχουν συμμετάσχει στη διαβούλευση του συγκεκριμένου άρθρου, μέλη της Επιτροπής Αγώνα, όπως και ο Δήμος Ξηρομέρου, ζητώντας να νομοθετηθεί και η δεσμευτική σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου, μαζί με την πολύ ΘΕΤΙΚΗ επιλογή να ζητείται η σύμφωνη γνώμη της οικείας Περιφέρειας.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..