Δημόσιες διαβουλεύσεις για πληθώρα ανεμογεννήτριων σε Ξηρόμερο και Ναυπακτία!

πηγη Κίνηση Πολιτών Αιτωλοακαρνανίας

Δημοσιεύθηκαν στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) προς δημόσια διαβούλευση οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 4 αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ):…..