Δημόσια Δήλωση κ. Μπαλαμπάνη “ο κ. Καραπάνος δήλωσε εγγράφως ότι ουδέν εκ των όσων φέρονταν να διακινήθηκαν από τον ίδιο είναι αληθή…”

 

       Προκειμένου να αρθεί αμετάκλητα κάθε αμφιβολία και να διαλυθεί μια και καλή, ψευδέστατη και συκοφαντική φημολογία που είχε αναπτυχθεί με πρωτοβουλία συγκεκριμένων κύκλων, με σκοπό να σπιλωθεί το όνομα μου και να αμαυρωθεί η ηθικά άμεμπτη και ακέραια πορεία μου στα κοινά, οφείλω να καταστήσω γνωστά τα εξής:

 

Διαβάστε Περισσότερα…