ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη αιρετού. Αριθμός Απόφασης 11/ 2022

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 εδάφιο 1 του νόμου3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 5 του νόμου 4071 /2012  

όρισε δικηγόρο ως όφειλε με απόφασή της η οικονομική υπηρεσία  του Δήμου Ξηρομέρου με την υπ”  αριθμό 11/ 2022  ΩΖ5ΜΩΚΖ-8ΩΨ (diavgeia.gov.gr)

 και αφού είχε τη σύμφωνη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Ορίζει δικηγόρο τον κ. Γρίνο Γεώργιο (Δ.Σ. Αγρνίου), και παρέχει σ αυτόν την ειδική εντολή και
πληρεξουσιότητα όπως παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Δυτ.
Στερεάς Ελλάδας την 01-02-2002 για νομική υποστήριξη του πρώην Δημάρχου Γαλούνη
Ερωτόκριτου και σε κάθε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή .
2. Ορίζει, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, ως αμοιβή του άνω δικηγόρου για την υπόθεση…..

«Στις 18-10-2014 με περισσότερες πράξεις
που συνιστούν περισσότερα εγκλήματα ισχυρίστηκε ενώπιον τρίτων για κάποιον άλλον
ψευδή γεγονότα και συγκεκριμένα σε συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου του Δήμου
Ξηρομέρου , με την ιδιότητά του ως Δήμαρχος ισχυρίστηκε ενώπιον δημοτικών
συμβούλων και δημοτών σχετικά με τους εγκαλούντες…. ότι «υπήρχαν πέντε εθνικοί
εργολάβοι που κατέκλεψαν τον Δήμο , αλλά όσο είμαι Δήμαρχος εγώ δεν θα ξαναπατήσουνστο δημοτικό συμβούλιο …»{ΩΖ5ΜΩΚΖ-8ΩΨ (diavgeia.gov.gr)Προς αποφυγή δημιουργίας εντυπώσεων και παραπληροφόρισης έχουν συμπεριληφθεί τα lingk που έχουν αναρτηθεί στο διαύγεια η αποφάσεις του ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

Το άρθρο ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη αιρετού. Αριθμός Απόφασης 11/ 2022 εμφανίστηκε πρώτα στο XIROMERO PRESS – XIROMEROPRESS.GR.