Με απόφαση Δημάρχου ορίζεται ακόμα μια άμισθη σύμβουλος.
Θα ασχολείται με θέματα κοινωνικής κ πολιτικής προστασίας η κα Αλμπάνη. Η εθελοντική της διάθεση ευχόμαστε να φανεί χρήσιμη για τους πολίτες του Ξηρομέρου.

Άρθρο από:https://xiromeritis.blogspot.com/