ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Οδηγός επικοινωνίας με τα παιδιά μας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού!

       To ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΑΘΗΝΩΝ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «Π. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ», έχει εκδώσει έναν εκπληκτικό ΟΔΗΓΟ, για το πώς να μιλήσουμε και να επικοινωνούμε με τα παιδιά μας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.
 
Επισυνάπτεται ο οδηγός:
 

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews