ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΤΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αστακός, 24.5.2023
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 06
Τηλ.: 26463 60500
Email: info@dimosxiromerou.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων Υπόχρεων Τάφου στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Ξηρομέρου συνεχίζεται κανονικά……

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που διαμένουν εκτός Δήμου Ξηρομέρου ή που δεν δύνανται να μετακινηθούν στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη δυνατότητα

Ηλεκτρονικής Υποβολής των Αιτήσεων Υπόχρεων Τάφου στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/cpUfdzby3jbKQksn8

Προσκομιζόμενα Έγγραφα:

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. (Εκκαθαριστικό, Βεβαίωση Απόδοσης, Λογαριασμός ΔΕΗ/ΟΤΕ κλπ)

3. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών Θανόντος

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ