ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ. Με σχεδόν απευθείας αναθέσεις έδωσαν τρία έργα 408.000 ευρώ σε δύο εργολάβους. Πήραν μόνο μία προσφορά ανά έργο!!!

ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ  ΒΟΝΙΤΣΑΣ 

-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

Είμαι στη διάθεση κάθε Διοικητικής Αρχής, κάθε Ελεγκτικής Αρχής και κάθε Εισαγγελικής Αρχής.

Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής
Μαθηματικός
Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης
21-03-2021

Αγαπητοί Αναγνώστες.

Δεν ορρωδούν (διστάζουν) μπροστά σε τίποτε. Ξεπέρασαν κάθε φραγμό πολιτικής πρακτικής. Με σχεδόν απευθείας αναθέσεις έδωσαν τρία έργα 408.000 ευρώ σε δύο εργολάβους. Πήραν μόνο μία προσφορά ανά έργο!!!!!!!!!!!!!….