ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ : Ζωντανά τώρα το σημερινό δημοτικό συμβούλιο (Live Stream) – Τα θέματα

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, έτους 2022. (Δήμαρχος)
  2. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 4ου τριμήνου του έτους 2021. (Εισηγητής Βίτσας Δημήτριος)
  3. Περί ορισμού μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για εκμίσθωση ή εκποίηση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2022. (Εισηγητής Βίτσας Δημήτριος)
  4. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωματικούς τους ως μέλη της Εκτιμητικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3643/2006, για το έτος 2022. (Εισηγητής Στούπας Θεόδωρος)
  5. Περί αντικατάστασης μέλους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ακτίου- Βόνιτσας, λόγω παραίτησης. (Εισηγητής Βίτσας Δημήτριος)
  6. Συζήτηση – λήψη νέας απόφασης για την υλοποίηση της με αρ. 77/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. (Εισηγητής Τσακάλης Κων/νος)
  7. Λήψη νέας απόφασης περί επιβολής περιβαλλοντολογικού τέλους στους λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης για το έτος 2022, κατόπιν του με αρ.πρωτ. 226394/24-12-2021 έγγραφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. (Εισηγητής Βίτσας Δημήτριος)
  1. Λήψη νέας απόφασης περί αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας λόγω παραίτησης, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 230018/23-12-2021 έγγραφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. (Εισηγήτρια Πανταζή Παναγιώτα)
  2. Λήψη νέας απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού δήμου Ακτίου Βόνιτσας έτους 2021 (επί της με αρ. 24/2021 δεσμευτικής και εκτελεστής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής), κατόπιν τις με αρ. πρωτ. 198246/24-11-2021 απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. (Εισηγητής Βίτσας Δημήτριος)

ΠΑΡΑΚΟΛΚΟΥΘΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΑΤΩΘΙ link ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

https://youtu.be/BqjAy0iYyoA

Το άρθρο ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ : Ζωντανά τώρα το σημερινό δημοτικό συμβούλιο (Live Stream) – Τα θέματα εμφανίστηκε πρώτα στο XIROMERO PRESS – XIROMEROPRESS.GR.