ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ : ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ξεκίνησε η διαδικασία απομάκρυνσης των εγκαταλειμμένων οχημάτων σε περιοχές του Αγρινίου κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμφωνίας του Δήμου Αγρινίου με Εταιρεία Ανακύκλωσης …..