Δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΔΤΜ46ΜΤΛ6-Α9Ρ, η ένταξη του Δήμου Ξηρομέρου στον Αντώνης Τρίτσης για την ύδρευση, ύψους έξι εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (6.050.000 €).

Δημοσιεύτηκε χθες στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΔΤΜ46ΜΤΛ6-Α9Ρ, η ένταξη του Δήμου Ξηρομέρου στον Αντώνης Τρίτσης για την ύδρευση ύψους, έξι εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (6.050.000 €).
Αυτό σημαίνει ότι με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πολύ σύντομα, η πίστωση θα εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ξηρομέρου στο σκέλος των εσόδων, κατόπιν θα υπάρξουν τεύχη δημοπράτησης και δημοπρασία των έργων και με το καλό εκτέλεση και παράδοση.
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.