Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναρτήθηκε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, δημοπρατήθηκε το έργο: «Αποκατάσταση κακοτεχνιών του Κεντρικού Αποχετευτικού Δικτύου Αστακού Δήμου Ξηρομέρου».
Το έργο είναι προϋπολογισμού: 60.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 74.400 € (με Φ.Π.Α.).
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS