Δημιουργία Μητρώου Επιστημόνων – “Brain Gain Xiromero”.

 
Ημερομηνία 9-5-2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Ο Δήμος Ξηρομέρου θέλοντας να αξιοποιήσει το επιστημονικό δυναμικό του Δήμου, το οποίο είναι ιδιαίτερα αξιόλογο, αποφάσισε να το καταγράψει και να συστήσει μια εθελοντική ομάδα η οποία:
 
1. Θα λειτουργεί συμβουλευτικά και ανάλογα με το επιστημονικό της πεδίο και
2. Θα αποτελεί μια ομάδα η οποία θα συζητά μεταξύ των μελών της και θα είναι υποστηρικτική.
 
Κατάγεσαι από τον Δήμο Ξηρομέρου;
Θέλεις να βοηθήσεις στην αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου σου;
Ο Δήμος Ξηρομέρου απευθύνεται στο επιστημονικό δυναμικό της περιοχής για να δημιουργηθούν εθελοντικές ομάδες που θα βοηθήσουν στη δημιουργική και out of the box αντιμετώπιση των πάγιων και συστημικών προβλημάτων της περιοχής μας.
 
Πώς μπορώ να βοηθήσω;
Συμπλήρωσε στον ακόλουθο σύνδεσμο λίγα στοιχεία για σένα. Αυτά θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε σε μία πρώτη καταγραφή και ομαδοποίηση των ενδιαφερομένων.
 
 
Πώς θα λειτουργούν οι εθελοντικές αυτές ομάδες;
Θα λειτουργούν συμβουλευτικά προς τον Δήμο και ανάλογα με την επιστημονική τους εξειδίκευση.
 
Ο Δήμος μας έχει ανάγκη από διαμόρφωση στρατηγικών τόσο στο πεδίο της αναπτυξιακής στρατηγικής π.χ γεωργική παραγωγή όσο και στην εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα ψηφιακής επικοινωνίας.
Για αυτό το λόγο προχωρά σε πρόσκληση για την δημιουργία ομάδας με τίτλο: BRAIN GAIN XIROMERO – Δημιουργούμε το think tank του Ξηρομέρου.
Η πρόσκληση θα συνοδεύεται από μια φόρμα καταγραφής των προσωπικών στοιχείων, του τομέα απασχόλησης, την διάθεση του χρόνου που μπορεί να διαθέσει ο εθελοντής καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στα τοπικά blogs, στις κοινωνικές ομάδες στο fb, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των ήδη υπαρχόντων μελών –εθελοντών.
Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Θα οριστεί διαχειριστής από τον Δήμαρχο και θα υπάρξει ένας συντονιστής ανά θεματικό πεδίο.
Μετά την καταγραφή θα υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη, προκειμένου ο Δήμαρχος να θέσεις τις κατευθύνσεις της κάθε ομάδας και της συνεργασίας μεταξύ τους.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων θερμά για την ανταπόκριση σας.
 
Με εκτίμηση
 
Τριανταφυλλάκης Λ. Ιωάννης PhD
Δήμαρχος Ξηρομέρου

Το άρθρο Δημιουργία Μητρώου Επιστημόνων – “Brain Gain Xiromero”. εμφανίστηκε πρώτα στο XIROMERO PRESS – Xiromeropress.gr.