ΔΕΥΑΜ : ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΚ ΚΑΤΟΧΉΣ, ΠΕΝΤΑΛΌΦΟΥ, ΓΟΥΡΙΆΣ, ΛΕΣΙΝΊΟΥ, ΤΗΝ ΔΚ ΑΙΤΩΛΙΚΟΎ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΔΉΜΟ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ

πηγη facebook  ΔΕΥΑΜ


Σήμερα Δευτέρα 7-2-2022, από το μεσημέρι, η VOLTERA πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΥΑΜ, διέκοψε την ηλεκτροδότηση των κεντρικών αντλιοστασίων ύδρευσης Κατοχής, Πενταλόφου, Γουριάς, Λεσινίου και Κεφαλοβρύσου, λόγω οφειλών……