Δες με αισιοδοξία τη ζωή εκπαιδεύοντας το νου σου.

Για να ζήσετε περισσότερο και καλύτερα, εκπαιδεύστε τον εγκέφαλο να έχει μια ρεαλιστική αισιοδοξία.
Μην υποτιμάτε τη δύναμη του να αναμένετε καλά πράγματα να σας συμβούν στη ζωή. Έχουν συνδεθεί με τη μακροβιότητα, σύμφωνα με μια νέα έρευνα.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..