Δελτίο τύπου και φωτογραφίες, από την συνάντηση της Επιτροπής Αγώνα Δήμου Ξηρομέρου Καλάμου και Καστού ενάντια στην Π.Ο.Α.Υ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας, με το Υπ.Α.Α.Τ κ. Σπήλιο Λιβανό.

 

      Στον Αστακό σήμερα Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, με την ευκαιρία της επίσκεψης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού, η Επιτροπή Αγώνα Δήμου Ξηρομέρου Καλάμου και Καστού, ενάντια στην ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας, που συστάθηκε κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ξηρομέρου σε εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 87/2020, ζήτησε ραντεβού για συνάντηση με τον κ. Υπουργό, το οποίο και πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Δημάρχου Ξηρομέρου στον 1ο όροφο, πριν την καθορισμένη εκδήλωση για την Κτηνοτροφία που θα λάβανε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου στο ισόγειο.