Δείτε όλες τις ειδικότητες των 22 θέσεων της Κοινωφελούς Εργασίας του Δήμου Ξηρομέρου (οκτάμηνα).

Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις της Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους (οκτάμηνα) και ο Δήμος Ξηρομέρου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα που σας παρουσιάζουμε, δικαιούνται 22 θέσεις εργαζομένων οκτάμηνης σύμβασης.
Το πρόγραμμα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι αρκετά περικομμένο στον αριθμό των θέσεων που αναλογούν στους Δήμους.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..