Δήμος Ξηρομέρου: Κάλυψη μίας θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου ειδικότητας Τ.Ε. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Ημερομηνία, 07/01/2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ξηρομέρου με απόφαση Δημάρχου, προχώρησε στην κάλυψη μίας θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας Τ.Ε. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, η οποία είναι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσελήφθηκε.


Στόχος η περαιτέρω ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξηρομέρου με ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

Δείτε την απόφαση στο συνημμένο έγγραφο.

Εκ του Δήμου Ξηρομέρου

– ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ.pdf