Δήμος Ξηρομέρου: Ανοιχτός διαγωνισμός, για την ανάθεση προμήθειας αντικατάστασης, φωτιστικών σωμάτων στον Αστακό

astakos aitoloakarnanias aerofotografia

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ, ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»
 
Ο Δικαιούχος Δήμος Ξηρομέρου,
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση της προμήθειας
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ, ΔΗΜΟΥ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» (CPV: 315272000-8, 31532800-2), με προϋπολογισμό 161.500 €
(πλέον Φ.Π.Α. 24%), 200.260 €.

Διαβάστε Περισσότερα…