Δήμος και ΔΕΔΔΗΕ να σταματήσουν την “κολοκυθιά” με τα τέλη των επιχειρήσεων!

Δύο φορές, σε σχετικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, θέσαμε το θέμα της μη καταβολής – επιστροφής των τελών ΟΛΩΝ των επιχειρήσεων (δηλαδή και των εμπορικών) που σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2020, αλλά και τη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί, ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ να καταβάλουν οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις στο Δήμο κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19……