Δήμος Θέρμου: Η τακτική της Δημοτικής πλειοψηφίας έναντι των δικαιωμάτων των Δημοτικών Συμβούλων.


  Την Παρασκευή 28.1.2022 συνεκλήθη η Ο.Ε. του Δήμου Θέρμου, μετά από πρόσκληση που δόθηκε στα μέλη της την Τρίτη 25.1.2022.

Στις 25 Ιανουαρίου 2022, το μέλος της Ο.Ε. και επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για τον ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ», ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ-ος Θεόδωρος Κασόλας, ζήτησε επιπρόσθετο πληροφοριακό υλικό, απαραίτητο για το θέμα με τίτλο: «Τροποποίηση της αριθμ. 294/2021 απόφασης της Ο.Ε. ως προς το ύψος των πιστώσεων της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και κατάργηση της απόφασης 347/2021 λόγω σφαλμάτων στις διατυπώσεις της».