Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Νέος Αντιδήμαρχος ,Ο Γεώργιος Ζαχαράκης

 

Νέος Αντιδήμαρχος στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας και επίσημα με τις αρμοδιότητες του παραιτηθέντος Νίκου Πάντα ανέλαβε ο Γεώργιος Ζαχαράκης,  από 01/09/2021 έως 31/12/2022. Ενώ οι άλλες αλλαγές έρχονται το Νοέμβριο. 

Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου – Διαχείριση προσωπικού · Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης, άρδευσης και Αποχέτευσης – Διαχείριση προσωπικού.

  • Συντήρηση και λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων.
  • Η ευθύνη για τη περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων.
  • Η ευθύνη συντονισμού των ενεργειών για την οργάνωση, ευταξία και σωστή λειτουργία των λαϊκών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, κλπ.
  • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
  • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δ.Ε. Ανακτορίου.
  • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δ.Ε. Ανακτορίου.
  • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Ανακτορίου.
  • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά την Δ.Ε. Ανακτορίου.
  • Η ευθύνη επίβλεψης και λειτουργίας Βιολογικού και ανακύκλωσης στην Δ.Ε. Ανακτορίου. · Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  • Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Β.- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Τσακάλη Κων/νου τα καθήκοντά του ασκεί ο ως άνω οριζόμενος Αντιδήμαρχος.

Το άρθρο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Νέος Αντιδήμαρχος ,Ο Γεώργιος Ζαχαράκης εμφανίστηκε πρώτα στο XIROMERO PRESS – XIROMEROPRESS.GR.