Δήμος Ακτίου Βόνιτσας: «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης τμήματος προς Κατούνα και τμήματος προς Κονοπίνα.»

 
  •      Εκτελείται το έργο  «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης τμήματος προς Κατούνα και τμήματος προς Κονοπίνα.»

    Αφορά την αντικατάσταση  εξωτερικού  αγωγού  ύδρευσης, από  τον κεντρικό  μεριστή ( θέση  “Παναγούλα”),  μέχρι  την  κεντρική  δεξαμενή  της  Κατούνας, και  από  την  δεξαμενή  της Κατούνας,  έως  την  δεξαμενή  της  Κονοπίνας. Οι  οικισμοί  Κατούνας  και  Κονοπίνας,  ανήκουν  στην  Δ.Ε. Μεδεώνος  του  Δήμου  Ακτίου – Βόνιτσας. Ένα έργο ενταγμένο στο «Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (ΕΣΠΑ), με την συνολική δημόσια και επιλέξιμη δαπάνη να ανέρχεται στο σύνολο του προϋπολογισμού στα 810.000€.
 Το έργο αυτό είναι υψίστης σημασίας για την υγεία των δημοτών μας, καθώς αφορά την αντικατάσταση των παλαιών αγωγών του δικτύου ύδρευσης από αμίαντο , υλικό βλαβερό για την υγεία των πολιτών, με νέους αγωγούς από πολυαιθυλένιο.


Χωρίζεται σε δύο μέρη  :

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews