Δήμος Αγρινίου: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020


Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 17:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020, σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.), επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:        
1.      Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:«Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας του Δήμου Αγρινίου».
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 20/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews