Δήλωση παραίτησης από την Αντιπροεδρία του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης, Χριστόδουλος Παμπλέκης.

Αγαπητά μέλη του Δ.Σ., χωριανοί και μέλη του Συλλόγου μας.
Έξι συνεχόμενα χρόνια υπηρέτησα τον Σύλλογο μας από θέση ευθύνης και χωρίς, προσωπικές φιλοδοξίες. Για την καλύτερη και πιο ομαλή λειτουργία του συλλόγου μας, θα ήθελα, δια της παρούσης, να σας γνωστοποιήσω την παραίτηση μου από την θέση του Αντιπροέδρου.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..