Γνωμοδότηση του ΦΔΑΚ για την υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας – Αιτωλοακαρνανίας

     Η απάντηση που έστειλε σε αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Πολιτικής
“Οι προτεινόμενες λύσεις για την υλοποίηση του έργου επηρεάζουν τη λιμνοθαλάσσια περιοχή του Αβλέμονα που είναι οικότοπος προτεραιότητας  στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας”
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου- Λευκάδας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαβιβασθείσα αναγνωριστική μελέτη εναλλακτικών λύσεων οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με το εθνικό δίκτυο, κατέληξε στις ακόλουθες παρατηρήσεις: