Ένα ακόμη ερημοκλήσι της Βόνιτσας, είναι και αυτό της Αγίας Παπασκευής, που γιορτάζει δυο φορές το χρόνο.

Τη μια φορά στη γιορτή της -που είναι στις 26 Ιουλίου- και την άλλη στις 14 του Μάρτη -για ένα θαύμα που είχε κάνει- με ένα παπαδοπαίδι που μίλησε. 

Άλλοι πάλι λέγανε πως μούγκανε ένα ψαρά που τη βλαστήμησε και του ξανάδωσε τη λαλιά, μόνο όταν αυτός πήγε και την προσκύνησε, ζητώντας της11
Άρθρο από:Κατούνα Νέα Ειδήσεις