Γιώργος Μπαρμπαρούσης: Επισκευή δεύτερης γεώτρησης Μαχαιράς, που ήταν σε αχρηστία εδώ και 10 χρόνια, σε συνεννόηση με τον Δήμο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Πηγή: Σελίδα Facebook Προέδρου
Κοινότητας Μαχαιράς.
Εδώ και πολλούς μήνες η γεώτρηση του χωριού λειτουργούσε με πολλά προβλήματα παλαιότητας και την συνεχόμενης άντλησης. καθώς δεν υπήρχε υποστήριξη από τη δεύτερη γεώτρηση που ήταν σε αχρηστία εδώ και 10 χρόνια.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..