Γιώργος Βασίλας για την μείωση των τελών ύδρευσης: Η ανιδιοτελής διαχείριση στο Δήμο μας φαίνεται, εμπιστευόμαστε τη Δημοτική Αρχή…

Πηγή: Σελίδα Facebook τοπικού
συμβούλου Αστακού Γιώργου Βασίλα.

Μετά από την αύξηση των τελών ύδρευσης πού αναγκάστηκε να βάλει η Δημοτική Αρχή για τον Προϋπολογισμό τού έτους 2020, έμεινε πιστή στη δέσμευση της ότι σταδιακά θα μηδενιστεί η αύξηση των εννέα ευρώ το τετράμηνο, ήτοι είκοσι επτά ευρώ το χρόνο, θυμίζοντας και εκφράζοντας τότε τη διαφωνία μου και σαν Σύμβουλος της Κοινότητας, σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Δήμαρχο.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..