Γιώργος Βαρεμένος για εληά Καλαμών: Ιδού τί έλεγα το 2020 – Σήμερα είμαστε άξιοι της τύχη μας

Στις 28 Απριλίου του 2020, δηλαδή πάνω από δύο χρόνια πριν, είχα προειδοποιήσει επί λέξει: «Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την εληά Καλαμών δεν πρέπει να φθάσει ως την συζήτηση στο δικαστήριο…..