ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Στο προσωπικό του προφίλ facebook ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας Γιώργος Αποστολάκης έγραψε :Ολοκλήρωση Αθλητικών Υποδομών Βόνιτσας Δήμου Ακτίου Βόνιτσας….