ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αστακός     18 / 10 / 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ                            Αρ. Πρωτ.:   8909
ΔΗΜΟΣ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                           
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ     
                                                                    
                                                                          Προς: Τα τακτικά  Μέλη Επιτροπής   
                                                                                                              Ποιότητας Ζωής
                                                                                                    (ως Πίνακας Αποδεκτών)                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                     

ΑΡΙΘ.  7 / 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

        Καλεί σε Τακτικό  Συμβούλιο  την εικοστή πρώτη (21 η)  του Μηνός Οκτωβρίου έτους 2019 ,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα  13:00′  στο Δημοτικό Κατάστημα  Αστακού για  λήψη  αποφάσεων  στο παρακάτω θέμα :

    • Διενέργεια  εμποροπανηγύρεως  στην  Κοινότητα  Φυτειών , θέση  Κουβαράς.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΛΑΪΝΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

    1. Σ.  ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ
    2. Χ.  ΚΟΛΟΒΟΣ
    3. Θ.  ΛΙΒΑΝΗΣ 
    4. Κ.  ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ
    5. Π.  ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ
    6. Π.  ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ

Άρθρο από:vlyziana news