Για την απαράδεκτη πρόταση της Δημοτικής Αρχής και την ανάγκη εξεύρεσης λύσης στο θέμα των οχλουσών δραστηριοτήτων.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 17/6/2022 ήρθε προς ψήφιση, με την έγκριση της Δημοτικής Αρχής, η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.), σύμφωνα με την οποία προτείνονταν από το έτος 2023, ένα πολύ μεγάλο μέρος οικοδομικών δραστηριοτήτων να διακόπτονται για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (3,5 μηνών), λόγω έντονης όχλησης!……

The post Για την απαράδεκτη πρόταση της Δημοτικής Αρχής και την ανάγκη εξεύρεσης λύσης στο θέμα των οχλουσών δραστηριοτήτων. first appeared on ΞηρόμεροNews.