Για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον Πεζόδρομο και στο Λιμάνι Νυδριού

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 31ης Μαΐου 2022, θέσαμε την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον νέο πεζόδρομο, καθώς και στο λιμάνι του Νυδριού……