Γιάννης Χρόνης: Ραντεβού το καλοκαίρι στη συνέλευση κατοίκων.

Γιάννης Χρόνης Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοβίτσας.

 

«Αδικεί πολλάκις ο μη ποιών τι, ου μόνον ο ποιών τι»
“(Αδικεί πολλές φορές, όχι μόνο αυτός που κάνει κάτι (άδικο), αλλά κι αυτός που δεν κάνει κάτι (όταν βλέπει να γίνεται το άδικο)”.
Μάρκος Αυρήλιος.

 

      Η Δημοτική Αρχή για πρώτη φορά, δίνει την δυνατότητα στους Προέδρους των κοινοτήτων, να διαχειριστούν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, που είναι ή Πάγια Προκαταβολή. Η προκαταβολή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από τις τοπικές κοινότητες σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 82 και 83, για ζημιές μικρής κλίμακας σχετικά με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, για την  αποκατάσταση ζημιών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων επισκευής των παιδικών χαρών, για   την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας.