Γιάννης Τριανταφυλλάκης: Ο Δήμος Ξηρομέρου διεκδικεί έργα, μελέτες και προμήθειες σε όλους τους άξονες

Ο Δήμος Ξηρομέρου στα πλαίσια του αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με την άριστη συνεργασία των ειδικών του συνεργατών και των Τεχνικών Υπηρεσιών διεκδικεί έργα, μελέτες και προμήθειες σε όλους τους άξονες.

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προϋπολογισμού 889.700 €, στη πράξη με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Ξηρομέρου» στα πλαίσια της υπ. αριθμ. 18214/29-09-2020 Πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Γιάννης Τριανταφυλλάκης