Γιάννης Τριανταφυλλάκης: Ο άνθρωπος. Ο επιστήμονας. Ο γιατρός. Προσιτός και δίπλα στους ανθρώπους. Ο μη επαγγελματίας της πολιτικής. Με ένσημα πραγματικής εργασίας. Η ήρεμη δύναμη. Με ήθος και εντιμότητα.

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS