Γιάννης Τριανταφυλλάκης : Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Βάρνακα και Κανδήλας…

 

Πηγή: Σελίδα Facebook  Giannis Triantafillakis

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Βάρνακα και Κανδήλας… Συνεχίζουμε…….