ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Ίσως δεν τους βγήκαν τα κουκιά …Πριν εφαρμοστή ο νόμος θέλουν να τον καταργήσουν

Να είμαστε σε εγρήγορση… αρχίζουν τα βιολιά Πριν το ξεκίνημα… κάνουμε κάλεσμα προς όλα τα Νέα Τοπικά Συμβούλια Ανεξάρτητα η Μη του Δήμου Ι Π Μεσολογγίου και όλης της Ελλάδος να συναντηθούμε για τα περεταίρω. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις κ δράσεις για περισσότερα δικαιώματα προς όφελος των χωριών μας και όχι όπως θέλουν οι κύριοι αυτοί βελτίωσης …αυτό είναι θάψιμο
Οι αλλαγές στον Κλεισθένη, τα Άρθρα και τι πραγματικά συζητήθηκε στην ΚΕΔΕΣ τα μέλη του Δ.Σ. διανεμήθηκε πριν την έναρξη της συνεδρίασης κείμενο νομοθετικών διατάξεων, υπό τον τίτλο “Προτεινόμενες ρυθμίσεις βελτίωσης της διακυβέρνησης και της λειτουργίας των ΟΤΑ”, το οποίο μπορείτε να δείτε
Άρθρο 9 Διοίκηση Κοινοτήτων Χρειάζεται η μελέτη των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο ν.4555/2018 για το συμβούλιο κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, τονπρόεδρο του συμβουλίου αυτού και τον πρόεδρο κοινότητας έως 300 κατοίκων (άρθρα 84, 82 και 83 αντίστοιχα). Για παράδειγμα, μπορεί να καταργηθούν η περίπ. β της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.4555/2018 (έργα και δράσεις στην κοινότητα από τους ΚΑΠ) και η περίπ. β της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν.4555/2018 (κατανομή των ΚΑΠ για επενδύσεις στην κοινότητα)ή οι αντίστοιχες αρμοδιότητες να μετατραπούν από αποφασιστικές σε εισηγητικές….. Γεώργιος Καλόκληρος  

Άρθρο από:Katochi News