Γενική Συνέλευση Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Αγρινίου: Επ’ αόριστον επαναλαμβανόμενες καθημερινές δίωρες διακοπές εργασίας, μέχρι την ψήφιση του νόμου για τον δικαστικό χάρτη στην Βουλή.

Αγρίνιο, 2-2-2024
Αριθμ. Απόφασης :2/2024
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προς
ΜΜΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: «Ανακοίνωση απόφασης μελών Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Αγρινίου».
Με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών αποφασίστηκαν οι επ’ αόριστον επαναλαμβανόμενες καθημερινές δίωρες διακοπές εργασίας, μέχρι την ψήφιση του νόμου για τον δικαστικό χάρτη στην Βουλή, από την Δευτέρα 5-2-2024 και κατά το χρονικό διάστημα 09:00 π.μ. έως 11:00 π.μ., χωρίς καμία παράταση του ωραρίου εργασίας μετά τις 15:00 μ.μ. που είναι η ώρα λήξης του ωραρίου εργασίας μας.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..