Γέφυρα Ευήνου: «Ολημερίς αντιπλημμυρικά, το βράδυ γκρεμιζόταν»

Σχεδόν 40 μέρες μετά την κατάρρευση της γέφυρας του Ευήνου. Υπουργοί, Περιφερειάρχης και λοιποί «ανευθυνοπεύθυνοι» ήλθον, είδον και απήλθον, δίχως ακόμη να έχει εξευρεθεί άμεση λύση στο σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε για την οικονομία και την παραγωγή της περιοχής μας, αλλά και δίχως ουδείς να έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη γι’ αυτή την προδιαγεγραμμένη κατάρρευση……