Βόνιτσα, η Αυτόνομος Πολιτεία, 1800-1806 1800 (21 Μαρτίου), Συνθήκη Κωνσταντινούπολης. H Συνθήκη της Αυτονομίας

 ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣΣτις 21 Μαρτίου 1800, η Ρωσία και η Οθωμανική αυτοκρατορία υπέγραψαν συνθήκη δια της οποίας τα Επτάνησα (νησιά του Ιονίου) ανακηρύσσονταν αυτόνομος Επτάνησος Πολιτεία, καθώς επίσης την αυτονόμηση των πρώην Ηπειρωτικών Βενέτικων κτήσεων (Ενετικό Continente , Βόνιτσα – Πρέβεζα- Πάργα- Βουρθωτό), υπό την επικυριαρχία της Υψηλής Πύλης και της προστασίας των θρησκευτικών δικαιωμάτων τους από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας…….