Βρέθηκε φάκελος με σημαντικά έγγραφα.

Βρέθηκε φάκελος με έγγραφα (συμβόλαια, πληρωμές ΕΝΦΙΑ κ.λπ) στην προαύλιο χώρο της εκκλησίας. Ο φάκελος γράφει το ονοματεπώνυμο Βορέα Ιωάννα και βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ του Σωτήρη Λάσκαρη, που βρίσκεται πίσω από την εκκλησία. Ο κάτοχος του φακέλου μπορεί να πάει εκεί να το πάρει.