Βιομηχανικό Πάρκο Φωτοβολταϊκών σε δημόσια δασική έκταση, στην θέση «Νερατζούλα» Βασιλοπούλου 1.164 στρεμμάτων.

Του Παναγιώτη Ηλ. Χολή.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου που πραγματοποιήθηκε στης 04/01/2022, συζητήθηκε εκτός των άλλων θεμάτων και το θέμα γνωμοδότησης του για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ της κοινότητας Βασιλοπούλου, ισχύος 82.1 MW.
Το θέμα όμως δεν συζητήθηκε, γιατί υπήρξε επιστολή από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Βασιλοπούλου προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για αναβολή, με αιτιολογία τη μη έγκαιρη ενημέρωση του, που δεν του έδωσε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την εν λόγο επένδυση και να ενημερώσει και το Τοπικό Συμβούλιο.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..