ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ- ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 1.164,00 στρεμμάτων.

Στο δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Ξηρομέρου που πραγματοποιήθηκε στης 04/01/2022 συζητήθηκε, εκτός των άλλων θεμάτων και το θέμα γνωμοδότησης του για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Μ.Π.Ε) Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ της κοινότητας Βασιλοπούλου, ισχύος 82.1mw……