Βιολογικός καθαρισμός Αλυζίας. Έργο πνοής… έργο ανάπτυξης που έπρεπε να το είχαμε χθες, ΕΚΚΙΝΕΙ το έτος 2024. Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης, κατόπιν ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ διαγωνισμού, προϋπολογισμού 12.457.520 € χωρίς ΦΠΑ. Το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Δήμου Ξηρομέρου.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτήθηκε στις 11 Ιουλίου 2023, πρόσκληση – γνωστοποίηση για την διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ ΔΔ Κανδήλας, Μύτικα, και Βάρνακα Δ. Αλυζίας του Καλλικρατικού Δήμου Ξηρομέρου», προϋπολογισμού 12.457.520 € χωρίς ΦΠΑ (δείτε εδώ).
Η συγκεκριμένη πρόσκληση – γνωστοποίηση έγινε προκειμένου, όποιος θέλει και έχει τις απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις, να συμμετέχει στον ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ διαγωνισμό, δίνοντας την προσφορά του.
Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ διαγωνισμός έγινε και σήμερα σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο (>500.000 €), υπογράφηκε η σύμβαση με την ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., η οποία είναι ο ανάδοχος και ουσιαστικά έχουμε την ΕΚΚΙΝΗΣΗ του σημαντικού αυτού έργου.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..