Βελτίωση της αρδευτικής ικανότητας σε περισσότερα από 22.000 στρέμματα του ΤΟΕΒ Νεοχωρίου, με 2,2 εκατ. ευρώ από την ΠΔΕ

Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης των φθορών στα αρδευτικά δίκτυα του ΤΟΕΒ Νεοχωρίου, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπέγραψε την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου, τη σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου…….